KINEX predávame aj ALUMINIUM (hliník)

PRODUKTY

Materiálove normy

NEREZOVÉ VÝROBKY SA VÄČŠINOU POUŽÍVAJÚ V TÝCHTO MATERIÁLOVÝCH NORMÁCH:

STN 17 243 W Nr. 1.4305 AISI 303
Austenitická chrómniklová oceľ, veľmi dobre opracovateľná, legovaná sírou, čo umožňuje spracovanie na automatoch. Mierne zhoršené mechanické vlastnosti a znížená odolnosť voči korózii (vyšší obsah síry), hodnoty sú však lepšie ako pri materiáli AISI 430F, zodpovedajú približne materiálu AISI 430. Materiál nevhodný na opracovanie za studena a zváranie (pri zváraní tečie). Táto akosť je dodávaná iba v tyčiach.
Použitie: Vhodná na výrobu matíc, skrutiek, fitingov, rotačných dielov, obrábaných na automatoch, ak je požadovaná lepšia odolnosť proti korózii ako u materiálu AISI 430.

STN 17 240, 17 241 W Nr. 1.4301 AISI 304
Austenitická chrómniklová oceľ je najpoužívanejším druhom antikorového materiálu s veľmi dobrou odolnosťou voči korózii, tvárnosťou za studena a zvárateľnosťou. Odolná voči vode, vodnej pare, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám, slabým organickým a anorganickým kyselinám. Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Schválená pre teplotné namáhanie do 400 °C, pri vyšších pracovných teplotách by sa mala používať titanom stabilizovaná oceľ AISI 321. Dobre leštiteľná a tvárna hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Pri obrábaní je potrebné z dôvodu sklonu k spevňovaniu pracovať s ostrými nástrojmi z vysoko legovanej rýchloreznej ocele, tvrdokovu, alebo karbidových zliatín. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá, nevhodná na zváranie plameňom.
Použitie: V strojárenskom a nukleárnom priemysle, v architektúre, v dopravných zariadeniach, v potravinárskom priemysle, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri stavbe chemických prístrojov a motorových vozidiel, výrobe chirurgických nástrojov, sanitárnych zariadení, predmetov a prístrojov pre domácnosť a umeleckých predmetov.

STN 17 246, 17 247, 17 249 W Nr. 1.4306, 1.4307 AISIS 304L
Austenitická chrómniklová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti medzikrištalickej korózii (extrémne nízky obsah uhlíka). Plechy nad hrúbku 6 mm, aj keď boli zvárané pri menej výhodných podmienkach, nemusia byť dodatočne upravované. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a dobre tvarovateľný za studena. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Teplotné namáhanie je do 400 °C.
Použitie: Podobné ako u materiálu AISI 304, možnosť spracovania za studena je však lepšia.

STN 17 251, 17 255, 17 256 W Nr. 1.4828, 1.4841, 1.4845 AISI 309/310
Žiaruvzdorné antikorové materiály s vysokým obsahom chrómu a niklu.
Použitie: Žiaruvzdorné zariadenia s teplotami až do 1150 °C.

STN 17 346, 17 347 W Nr. 1.4401 AISI 316
Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ so zvýšenou odolnosťou proti korózii (zvýšený obsah molybdénu). Po zváraní plechu do hrúbky 6 mm odolná proti medzikryštalickej korózii i bez dodatočnej tepelnej úpravy (nízky obsah uhlíka). Je schválená pre tepelné namáhanie do 400 °C. Materiál je zvárateľný, veľmi dobre leštiteľný a opracovateľný hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304.
Použitie: Všade tam, kde sú konštrukčné diely, prístroje a nástroje s požadovanou strednou pevnosťou vystavené pôsobeniu vody, vodnej pary a vlhkosti vzduchu, v strojárenskom priemysle, pri stavbe turbín, čerpadiel, pri výrobe armatúr, predmetov a prístrojov pre domácnosť, športové náradia, lekárskych a chrirugických prístrojov a pod.

STN 17 349 W Nr. 1.4404 AISI 316L
Austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03 %, vysokoodolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. Oceľ je veľmi dobre zvárateľná, bez potreby dodatočnej tepelnej úpravy po zváraní, s vysokou odolnosťou proti medzikryštalickej korózii, leštiteľná až do zrkadlového lesku a mimoriadne dobre tvárna (ohýbanie, zakružovanie, hlboké ťahanie, lisovanie a pod.).
Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním (prítomnosť chloridov), pri výrobe zariadení na úpravu teplej vody a konštrukčných dielov, ktoré prichádzajú do styku s morskou vodou.

STN 17 348 W Nr. 1.4571 AISI 316Ti
Austentická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu. Vyššia odolnosť voči kyselinám, vyššia medza klzu a pevnosti, nevzniká riziko hlbokej miestnej korózie (prísada molybdénu). Po zváraní hrubších rozmerov nie je potrebná žiadna tepelná úprava (stabilizácia titánom). Nie je možné dosiahnuť vysoký lesk (prísada titánu). Tvárnosť hlbokým ťahaním. ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Zvárateľnosť elektrickým oblúkom pri použití všetkých metód zvárania je dobrá. Nie je možné zvárať plameňom.
Použitie: Konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s požadovanou odolnosťou voči halogénom a neoxidujúcim kyselinám. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných konštrukciách (stavebníctvo). Typickým príkladom použitia sú technológie na výrobu buničiny, viskózovej striže, textilu, farbív, hnojiva, plastov a pohonných hmôt, fotografický a farmaceutický priemysel, petrolejársky priemysel.

STN 17 248 W Nr. 1.4541 AISI 321
Austenitická chrómniklová oceľ, stabilizovaná prísadou titánu, po zváraní odolná proti medzikryštalickej korózii bez dodatočnej tepelnej úpravy aj pri 9 zváraní hrubších rozmerov. Prísada titánu neumožňuje vyleštiť oceľ do vysokého lesku. Tvárnosť hlbokým ťahaním, ohraňovaním a zakružovaním je dobrá. Podmienky obrábania sú obdobné ako pri AISI 304. Pri použití všetkých metód zvárania je zvárateľnosť elektrickým oblúkom dobrá. Nie je možné zvárať plameňom. Odolná teplotám do 800 °C.
Použitie: Chemická odolnosť obdobne ako u materiálu AISI 304, podobná možnosť využitia ak nie je potrebný vysoký lesk. Vhodná na konštrukcie s hrúbkou materiálu väčšou ako 6 mm, ktoré nemôžu byť po zváraní tepelne upravené. Vyššia medza klzu v ťahu prináša výhody pri mechanicky viac namáhaných prístrojoch, konštrukčných dielcoch a spojovacích prvkoch. Používa sa vo všetkých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu.

STN 17 021, 17 022, 17 023, 17 024, 17 027, 17 029 W Nr. 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057 AISI 410 / 420 / 420 F
Antikorový materiál, kaliteľný s narastajúcim obsahom uhlíka, po kalení je možné dosiahnuť vyššiu tvrdosť.
Použitie: Na súčiastky s vyššou pevnosťou, pružiny, piesty, skrutky a nože.

STN 17 040 W Nr. 1.4016 AISI 430
Feritická 17 % chrómová oceľ s dobrou odolnosťou proti korózii, veľmi dobrou leštiteľnosťou, hlbokou rozťažnosťou a ohýbateľnosťou. Pri tvárnení pri teplotách pod 20 °C má sklony ku krehnutiu. Obrobiteľnosť je porovnateľná s legovanými cementačnými oceľami. Rovnako, ako u ostatných mäkkých materiálov, je potrebné počítať s horším odvodom triesok. Pri hrúbkach plechu nad 3 mm sa tvárnenie za studena zlepší, ak sa materiál i nástroj ohrejú na 100 až 300 °C. Aj keď je materiál zvárateľný, v oblasti zvaru sa objavuje skrehnutie a zníženie odolnosti proti korózii.
Použitie: Veľmi rôznorodé, vďaka odolnosti voči vode, vodnej pare a vlhkosti, slabým kyselinám a liehom vhodná pri výrobe elektrospotrebičov pre domácnosť, v pohostinstve, pri výrobe potravín a nápojov, v architektúre, pri výrobe nábytku, v lekárskej technike, v chemickom priemysle atď. Vyznačuje sa pomerne dobrou odolnosťou voči korózii a dobrou spracovateľnosťou.

Tabuľka hodnôt chemického zloženia
STN W.Nr. AISI C Si Mn P S Cr Mo Ni V Ti EN BS SS NF
      % % % % % % % % % %        
17021 1,4006   0,09-0,15 0,70 0,90 0,040 0,030 12,0-14,0 - - - - x 12 Cr 13      
17022 1,4021 420 0,16-0,25 0,70 0,80 0,040 0,030 12,0-14,0 - - - - x20 Cr 13 420 S 37 2303 Z 20 C 13
17023 1,4028 420 0,26-0,35 0,70 0,80 0,040 0,030 12,0-14,0 - - - - x30 Cr 13      
17024 1,4031   0,36-0,45 0,70 0,80 0,040 0,030 12,0-14,0 - - - - x38 Cr 13      
17027 1,4034   0,15-0,25 0,70 0,90 0,040 0,035 14,0-16,0 - - - - x46 Cr 13      
17029 1,4057 431 0,12-0,22 1,00 1,50 0,040 0,030 15,0-17,0 - 1,5-2,50 - - x20 Cr Ni 172 431 S 29 2321 Z 15 CN 16-02
17040 1,4013 430 0,10 0,70 0,90 0,040 0,035 16,0-18,5 - 0,60 - 0,30 x6 Cr 17 430 S 17 2320 Z 8 C 17
17240 1,4301 304 0,07 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0-20,0 - 9,00-11,5 - - x5 Cr Ni 1810 304 S 15 2333 Z 6 CN 18-09
 17241     0,12 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0-20,0 - 8,00-11,0 - -        
17246     0,12 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0-20,0 - 8,00-11,0 - 5xC        
17247     0,08 1,00 2,00 0,045 0030 17,0-19,0 - 9,50-12,0 - 5xC        
17248 1,4541 321 0,10 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0-19,0 - 9,50-12,0 - 5xC x6 Cr Ni Ti 1810 321 S 31 2337 Z 6 CNT 18-10
17243 1,4305 303 0,12 1,00 2,00 0,060 0,035 17,0-19,0 - 8,00-10,0     x10 Cr Ni S 189 303 S 21 2346 Z 8 CNF 18-09
17249 1,4306 304 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 17,0-20,0 - 10,0-12,5 - - x2 Cr Ni 1911 304 S 11 2352 Z 2 CN 18-10
17346 1,4401 316 0,07 1,00 2,00 0,045 0,030 16,5-18,5 2,00-2,50 10,5-13,5 - - x5 Cr Ni Mo 17122 316 S 31 2347 Z 7 CND 17-12-02
17347     0,12 1,50 2,00 0,045 0,030 16,0-19,0 1,50-2,50 9,00-12,0 - 5xC        
17348 1,4571 316 Ti 0,10 1,00 2,00 0,045 0,030 16,5-18,5 2,00-2,50 11,0-14,0 - 5xC x6 Cr Ni Mo Ti 17122 320 S 31 2350 Z 6 CNDT 17-12
17349 1,4404 316 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 16,5-18,5 2,00-2,50 11,0-14,0 - - x2 Cr Ni Mo 17132 316 S 11 2348 Z 3 CND 18-12,02
17350 1,4435 316 L 0,03 1,00 2,00 0,045 0,030 16,5-18,5 2,50-3,00 12,5-15,0 - - x2 Cr Ni Mo 18143 316 S 11 2353 Z 3 CND 18-14-08
17251 1,4828 309 0,20 2,00 1,50 0,045 0,030 18,0-21,0 - 8,0-11,0 - - x15 Cr Ni Si 2012 309 S 24   Z 15 CNS 20-12
17255 1,4841(45) 310 S 0,25 2,00 1,50 0,045 0,030 23,0-27,0 - 18,0-22,0 - - x15 Cr Ni Si 2520 314 S 25   Z 12 CNS 25-20

Skupina Hlavné legovacie zložky
Feritická Cr
Martenzitická Cr, C alebo Ni
Austenitická Cr, Ni, Mo
Austeniticko-feritická Cr, Ni, Mo /vyššie obsahy chrómu/
/duplexné ocele/ a nižšie obsahy Ni ako u austenitických ocelí/
1,40 bez Mo, Nb alebo Ti, Cr-ocele s 2,5 % Ni s Mo, bez Nb alebo Ti
1,41
1,43 bez Mo, Nb alebo Ti, Cr-ocele s 2,5 % Ni s Mo, bez Nb alebo Ti
1,44
1,45 ocele Cr, CrNi alebo CrNiMo so zvláštnymi prísadami /Cu,Nb,Ti.../
1,46
Zodpovedajúce akosti v STN:
Feritické ocele 17020, 17021, 17022, 17023, 17024, 17040
Austenitické ocele 17240, 17249, 17352, 17350, 17349, 17248, 17348
Austeniticko-feritické 17381


FERITICKÉ OCELE

Sú magnetické a dostatočne ťažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje ich koróznu odolnosť, ktorá je v oxidačných prostrediach vyššia než u martenzitických ocelí. Použitie – v chemickom priemysle, v prostredí kyseliny dusičnej, v doprave, vzduchotechnike, architektúre. V niektorých priemyselných atmosférach však nevyhovujú. Nevhodné sú v zvarovaných konštrukciách.

MARTENZITICKÉ OCELE

Korózna odolnosť je nízka. Môžu nájsť použitie v styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitanmi, s dusičnanmi a s lúhmi. So stúpajúcou teplotou však ich odolnosť klesá. Odolnosť voči atmosferickej korózii je dostatočná len vo veľmi čistom ovzduší.

AUSTENITICKÉ OCELE

Majú zo všetkých základných tried najvyššiu koróznu odolnosť, ktorú je možné ešte zvyšovať pridaním molybdénu a medi. Významnou vlastnosťou je ťažnosť a húževnatosť. Za účelom získania rôznych vlastností sa základné zloženie upravuje pridaním ďalších prvkov s cieľom zvýšenia:
– celkovej koróznej odolnosti (chróm, molybdén, meď, kremík, nikel),
– kvality mechanických vlastností (dusík),
– obrobiteľnosti (síra, selén, fosfor, olovo, meď),
– odolnosti proti praskavosti zvarov (mangán),
– odolnosti proti bodovej a štrbinovej korózii (molybdén, kremík, dusík),
– odolnosti proti koróznemu praskaniu (omedzenie obsahu fosforu, arzénu, antimónu),
– pevnosti pri tečení (molybdén, titán, niób, bór),
– žiaruvzdornosti (chróm, hliník, kremík, nikel).

AUSTENITICKO-FERITICKÉ (DUPLEXNÉ) OCELE

Sú odvodené od klasických austenitických ocelí, vďaka vysokému obsahu chrómu a molybdénu majú výbornú odolnosť voči puklinám a korózii. Mikroštruktúra duplexu poskytuje vysokú odolnosť v lome voči korózii pod tlakom, voči námahovej korózii a erózii. Zvárateľnosť duplexných ocelí je dobrá.

STN W Nr. AISI Pevnosť v ťahu
Rm (N/mm2)
Medza sklzu
Rp 0,2% (N/mm2)
Ťažnosť min. % Tvrdosť
max. HRB
Štruktúra
- 1.4310 301 500/700 195 40 94 Austentická
17 243 1.4305 303 500/750 190 35 94 Austentická
17 240 1.4301 304 540/680 195 45 88 Austentická
17 249 1.4306 304L 520/660 175 45 88 Austentická
17 251 1.4828 309 520/660 205 40 95 Austentická
17 255 1.4841 310 540/680 225 40 95 Austentická
17 346 1.4401 316 540/680 205 40 95 Austentická
17 349 1.4404 316L 520/660 195 40 95 Austentická
17 348 1.4571 316Ti 540/680 215 40 95 Austentická
17 248 1.4541 321 540/680 205 40 88 Austentická
- 1.4512 409 440/590 255 22 88 Feritická
17 021 1.4006 410 <730 - 20 90 Feritická
17 022 1.4021 420 700/950 500/600 12 94 Feritická
17 023 1.4028 420F 800/1000 650 10 100 Feritická
17 040 1.4016 430 440/590 255 22 88 Feritická
- 1.4113 434 490/680 275 22 88 Feritická


<< Späť na začiatok